*Адеяка – японский термин

**Inspired Performance - Сила Вдохновения

***Empower the drive – Сила драйва